Peatus

Võiardi tee

6500803-1

Ruusa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.