Peatus

Kamnitsa tee

6500118-1

Rõssa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.