Halduskeskus

Polikliiniku suunas6500036-1
departure-list-update.sr-instructions
AegLiinSuund
kell 15:05.
833
Räpina - Mehikoorma - Rasina - Võnnu - Võõpste - Tartu
kell 15:16.
10C
Räpina - Beresje - Lüübnitsa - Räpina
kell 15:17.
24C
Räpina - Veriora - (Verioramõisa) - Leevi - Võru
kell 16:01.
93
Põlva - Kauksi - Räpina - Värska - Saatse - Värska
kell 16:01.
9
Räpina - Veriora - Ruusa - Leevaku - Räpina
kell 18:11.
62B
Põlva - Vinso - Räpina - Veriora - Mikitamäe - Räpina
kell 18:37.
72F
Tartu - Ahja - Räpina - Värska - (Värska sanatoorium)
kell 19:41.
92E
Põlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula
kell 20:39.
72D
Tartu - Ahja - Räpina - Värska - (Värska sanatoorium)
kolmapäev 24.7.2024
kell 06:46.
62A
Räpina - Veriora - Partsi - Põlva
kell 07:32.
24F
Räpina - Veriora - Leevi - Tsolgo - Võru
kell 07:36.
92A
Põlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula
kell 09:10.
96B
Tartu - Räpina - Värska - Orava
kell 09:48.
94A
Põlva - Kauksi - Räpina - Värska - Saatse muuseum
kell 10:01.
82C
Räpina - Kahkva - Orava
kell 10:26.
156B
Räpina - Ilumetsa - Värska - Räpina - Võru
kell 11:07.
72B
Tartu - Ahja - Räpina - Värska sanatoorium
kell 13:01.
229
Tartu - Roiu - Võnnu - Järvselja - Mehikoorma - Räpina
kell 13:04.
144
Tartu - Räpina - Värska
kell 13:19.
92C
Põlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula