Peatus

Rasina

6500520-1

Rasina külakeskuse suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.