Peatus

Suureküla

6500642-1

Mäe-Jakobi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.