Peatus

Rõssa

6500566-1

Niitsiku suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.