Peatus

Pangodi järv

7800649-1

Kammeri suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.