Peatus

Sika teerist

6500614-1

Naruski suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.