Peatus

Orumetsa

19509-1

VäljubLiinSuund

04:54171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:13180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

05:24101Maardu - Tallinn

05:34171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:39100Maardu - Laagna - Tallinn

05:49101Maardu - Tallinn

05:53180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

05:59171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:09100Maardu - Laagna - Tallinn

06:14101Maardu - Tallinn

06:24171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:28180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

06:34100Maardu - Laagna - Tallinn

06:39101Maardu - Tallinn

06:44170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

06:54171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:59100Maardu - Laagna - Tallinn

07:04101Maardu - Tallinn

07:07J15Kallavere - Ülgase - Saviranna - Loovälja tee - Loo

07:13180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

07:19171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:24100Maardu - Laagna - Tallinn

07:29101Maardu - Tallinn

07:34170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

07:38180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

07:44171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:49100Maardu - Laagna - Tallinn

07:54101Maardu - Tallinn

08:03180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

08:09171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:14100Maardu - Laagna - Tallinn

08:19101Maardu - Tallinn

08:29171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:34100Maardu - Laagna - Tallinn

08:38180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

08:44101Maardu - Tallinn

08:49170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

08:54100Maardu - Laagna - Tallinn

08:59171Maardu - Loovälja - Tallinn

09:14101Maardu - Tallinn

09:19100Maardu - Laagna - Tallinn

09:39100Maardu - Laagna - Tallinn

09:48180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

09:54101Maardu - Tallinn

09:59171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:04100Maardu - Laagna - Tallinn

10:24100Maardu - Laagna - Tallinn

10:34101Maardu - Tallinn

10:39170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

10:44100Maardu - Laagna - Tallinn

10:54171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

11:14100Maardu - Laagna - Tallinn

11:19101Maardu - Tallinn

11:39100Maardu - Laagna - Tallinn

11:54171Maardu - Loovälja - Tallinn

11:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

12:04100Maardu - Laagna - Tallinn

12:04101Maardu - Tallinn

12:28180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

12:34170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

12:39100Maardu - Laagna - Tallinn

12:44101Maardu - Tallinn

12:49171Maardu - Loovälja - Tallinn

12:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

13:09100Maardu - Laagna - Tallinn

13:24101Maardu - Tallinn

13:28180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

13:34100Maardu - Laagna - Tallinn

13:39171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:44170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

13:54100Maardu - Laagna - Tallinn

13:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

14:09101Maardu - Tallinn

14:19100Maardu - Laagna - Tallinn

14:34171Maardu - Loovälja - Tallinn

14:35J6Loo - Liivamäe - Kallavere - Ülgase - Uus-Rebala - Kostivere

14:38180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

14:44100Maardu - Laagna - Tallinn

14:49170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

14:54101Maardu - Tallinn

14:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

15:14100Maardu - Laagna - Tallinn

15:19171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:28180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

15:39101Maardu - Tallinn

15:49100Maardu - Laagna - Tallinn

15:52J9Loo - Iru -Muuga - Saviranna - Kostiranna - Kostivere

15:54171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:58180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

16:04170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn