Peatus

Ringi

19513-1

VäljubLiinSuund

9 min171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:14180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

05:25101Maardu - Tallinn

05:35171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:40100Maardu - Laagna - Tallinn

05:50101Maardu - Tallinn

05:54180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

06:00171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:10100Maardu - Laagna - Tallinn

06:15101Maardu - Tallinn

06:25171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:29180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

06:35100Maardu - Laagna - Tallinn

06:40101Maardu - Tallinn

06:45170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

06:55171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:00100Maardu - Laagna - Tallinn

07:05101Maardu - Tallinn

07:09J15Kallavere - Ülgase - Saviranna - Loovälja tee - Loo

07:14180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

07:20171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:25100Maardu - Laagna - Tallinn

07:30101Maardu - Tallinn

07:35170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

07:39180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

07:45171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:50100Maardu - Laagna - Tallinn

07:55101Maardu - Tallinn

08:04180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

08:10171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:15100Maardu - Laagna - Tallinn

08:20101Maardu - Tallinn

08:30171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:35100Maardu - Laagna - Tallinn

08:39180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

08:45101Maardu - Tallinn

08:50170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

08:55100Maardu - Laagna - Tallinn

09:00171Maardu - Loovälja - Tallinn

09:15101Maardu - Tallinn

09:20100Maardu - Laagna - Tallinn

09:40100Maardu - Laagna - Tallinn

09:49180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

09:55101Maardu - Tallinn

10:00171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:05100Maardu - Laagna - Tallinn

10:25100Maardu - Laagna - Tallinn

10:35101Maardu - Tallinn

10:40170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

10:45100Maardu - Laagna - Tallinn

10:55171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

11:15100Maardu - Laagna - Tallinn

11:20101Maardu - Tallinn

11:40100Maardu - Laagna - Tallinn

11:55171Maardu - Loovälja - Tallinn

11:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

12:05100Maardu - Laagna - Tallinn

12:05101Maardu - Tallinn

12:29180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

12:35170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

12:40100Maardu - Laagna - Tallinn

12:45101Maardu - Tallinn

12:50171Maardu - Loovälja - Tallinn

12:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

13:10100Maardu - Laagna - Tallinn

13:25101Maardu - Tallinn

13:29180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

13:35100Maardu - Laagna - Tallinn

13:40171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:45170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

13:55100Maardu - Laagna - Tallinn

13:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

14:10101Maardu - Tallinn

14:20100Maardu - Laagna - Tallinn

14:35171Maardu - Loovälja - Tallinn

14:39180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

14:45100Maardu - Laagna - Tallinn

14:50170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

14:55101Maardu - Tallinn

14:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

15:15100Maardu - Laagna - Tallinn

15:20171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:29180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

15:40101Maardu - Tallinn

15:50100Maardu - Laagna - Tallinn

15:55171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:59180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

16:05170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

16:20101Maardu - Tallinn

16:24180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa

16:30100Maardu - Laagna - Tallinn

16:40171Maardu - Loovälja - Tallinn

16:44180EMaardu - Tallinn - Rannamõisa