Peatus

Maardu kalmistu

19517-1

VäljubLiinSuund

8 min171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:11100Maardu - Laagna - Tallinn

06:16101Maardu - Tallinn

06:26171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:37100Maardu - Laagna - Tallinn

06:42101Maardu - Tallinn

06:47170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

06:57171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:02100Maardu - Laagna - Tallinn

07:07101Maardu - Tallinn

07:10J15Kallavere - Ülgase - Saviranna - Loovälja tee - Loo

07:22171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:27100Maardu - Laagna - Tallinn

07:32101Maardu - Tallinn

07:37170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

07:47171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:52100Maardu - Laagna - Tallinn

07:57101Maardu - Tallinn

08:12171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:17100Maardu - Laagna - Tallinn

08:22101Maardu - Tallinn

08:32171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:37100Maardu - Laagna - Tallinn

08:47101Maardu - Tallinn

08:52170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

08:57100Maardu - Laagna - Tallinn

09:02171Maardu - Loovälja - Tallinn

09:17101Maardu - Tallinn

09:22100Maardu - Laagna - Tallinn

09:42100Maardu - Laagna - Tallinn

09:57101Maardu - Tallinn

10:02171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:07100Maardu - Laagna - Tallinn

10:27100Maardu - Laagna - Tallinn

10:37101Maardu - Tallinn

10:42170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

10:47100Maardu - Laagna - Tallinn

10:57171Maardu - Loovälja - Tallinn

11:17100Maardu - Laagna - Tallinn

11:22101Maardu - Tallinn

11:42100Maardu - Laagna - Tallinn

11:57171Maardu - Loovälja - Tallinn

12:07100Maardu - Laagna - Tallinn

12:07101Maardu - Tallinn

12:37170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

12:42100Maardu - Laagna - Tallinn

12:47101Maardu - Tallinn

12:52171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:12100Maardu - Laagna - Tallinn

13:27101Maardu - Tallinn

13:37100Maardu - Laagna - Tallinn

13:42171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:47170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

13:57100Maardu - Laagna - Tallinn

14:12101Maardu - Tallinn

14:22100Maardu - Laagna - Tallinn

14:37171Maardu - Loovälja - Tallinn

14:47100Maardu - Laagna - Tallinn

14:52170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

14:57101Maardu - Tallinn

15:17100Maardu - Laagna - Tallinn

15:22171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:42101Maardu - Tallinn

15:52100Maardu - Laagna - Tallinn

15:57171Maardu - Loovälja - Tallinn

16:07170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

16:22101Maardu - Tallinn

16:32100Maardu - Laagna - Tallinn

16:42171Maardu - Loovälja - Tallinn

17:02100Maardu - Laagna - Tallinn

17:07101Maardu - Tallinn

17:17170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

17:27171Maardu - Loovälja - Tallinn

17:42100Maardu - Laagna - Tallinn

17:52101Maardu - Tallinn