Peatus

Kööba

19608-1

VäljubLiinSuund

04:57171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:27101Maardu - Tallinn

05:37171Maardu - Loovälja - Tallinn

05:42100Maardu - Laagna - Tallinn

05:52101Maardu - Tallinn

06:02171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:12100Maardu - Laagna - Tallinn

06:17101Maardu - Tallinn

06:27171Maardu - Loovälja - Tallinn

06:38100Maardu - Laagna - Tallinn

06:43101Maardu - Tallinn

06:48170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

06:58171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:03100Maardu - Laagna - Tallinn

07:08101Maardu - Tallinn

07:12J15Kallavere - Ülgase - Saviranna - Loovälja tee - Loo

07:23171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:28100Maardu - Laagna - Tallinn

07:33101Maardu - Tallinn

07:38170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

07:48171Maardu - Loovälja - Tallinn

07:53100Maardu - Laagna - Tallinn

07:58101Maardu - Tallinn

08:13171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:18100Maardu - Laagna - Tallinn

08:23101Maardu - Tallinn

08:33171Maardu - Loovälja - Tallinn

08:38100Maardu - Laagna - Tallinn

08:48101Maardu - Tallinn

08:53170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

08:58100Maardu - Laagna - Tallinn

09:03171Maardu - Loovälja - Tallinn

09:18101Maardu - Tallinn

09:23100Maardu - Laagna - Tallinn

09:43100Maardu - Laagna - Tallinn

09:58101Maardu - Tallinn

10:03171Maardu - Loovälja - Tallinn

10:08100Maardu - Laagna - Tallinn

10:28100Maardu - Laagna - Tallinn

10:38101Maardu - Tallinn

10:43170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

10:48100Maardu - Laagna - Tallinn

10:58171Maardu - Loovälja - Tallinn

11:18100Maardu - Laagna - Tallinn

11:23101Maardu - Tallinn

11:43100Maardu - Laagna - Tallinn

11:58171Maardu - Loovälja - Tallinn

12:08100Maardu - Laagna - Tallinn

12:08101Maardu - Tallinn

12:38170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

12:43100Maardu - Laagna - Tallinn

12:48101Maardu - Tallinn

12:53171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:13100Maardu - Laagna - Tallinn

13:28101Maardu - Tallinn

13:38100Maardu - Laagna - Tallinn

13:43171Maardu - Loovälja - Tallinn

13:48170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

13:58100Maardu - Laagna - Tallinn

14:13101Maardu - Tallinn

14:23100Maardu - Laagna - Tallinn

14:38171Maardu - Loovälja - Tallinn

14:48100Maardu - Laagna - Tallinn

14:53170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

14:58101Maardu - Tallinn

15:18100Maardu - Laagna - Tallinn

15:23171Maardu - Loovälja - Tallinn

15:43101Maardu - Tallinn

15:53100Maardu - Laagna - Tallinn

15:58171Maardu - Loovälja - Tallinn

16:08170Maardu - Kärmu - Laagna - Tallinn

16:23101Maardu - Tallinn

16:33100Maardu - Laagna - Tallinn