Peatus

Annemõisa

7820016-1

Kaunase pst. suunas

VäljubLiinSuund

08:243Nõlvaku - Zoomeedikum

08:48832Ainult väljumiseks

08:5072AAinult väljumiseks

08:5313Kasteheina - Puidu

08:553Nõlvaku - Zoomeedikum

09:00821Ainult väljumiseks

09:20219Ainult väljumiseks

09:20847Ainult väljumiseks

09:253Nõlvaku - Zoomeedikum

09:5313Kasteheina - Puidu

09:553Nõlvaku - Zoomeedikum

10:253Nõlvaku - Zoomeedikum

10:32851Ainult väljumiseks

10:453Nõlvaku - Zoomeedikum

10:5313Kasteheina - Puidu

11:053Nõlvaku - Zoomeedikum

11:2072EAinult väljumiseks

11:253Nõlvaku - Zoomeedikum

11:36839Ainult väljumiseks

11:453Nõlvaku - Zoomeedikum

11:5313Kasteheina - Puidu

12:053Nõlvaku - Zoomeedikum

12:253Nõlvaku - Zoomeedikum

12:37836Ainult väljumiseks

12:453Nõlvaku - Zoomeedikum

12:5313Kasteheina - Puidu

13:053Nõlvaku - Zoomeedikum

13:253Nõlvaku - Zoomeedikum

13:453Nõlvaku - Zoomeedikum

13:5313Kasteheina - Puidu

14:053Nõlvaku - Zoomeedikum

14:253Nõlvaku - Zoomeedikum

14:453Nõlvaku - Zoomeedikum

14:5313Kasteheina - Puidu

15:01853Ainult väljumiseks

15:053Nõlvaku - Zoomeedikum

15:18144Ainult väljumiseks

15:253Nõlvaku - Zoomeedikum

15:453Nõlvaku - Zoomeedikum

15:5313Kasteheina - Puidu

16:053Nõlvaku - Zoomeedikum

16:253Nõlvaku - Zoomeedikum

16:44833Ainult väljumiseks

16:453Nõlvaku - Zoomeedikum

16:5313Kasteheina - Puidu

17:053Nõlvaku - Zoomeedikum

17:1059BAinult väljumiseks

17:23809Ainult väljumiseks

17:253Nõlvaku - Zoomeedikum

17:453Nõlvaku - Zoomeedikum

17:5313Kasteheina - Puidu

18:053Nõlvaku - Zoomeedikum

18:21807Ainult väljumiseks

18:253Nõlvaku - Zoomeedikum

18:453Nõlvaku - Tartu Näitused

18:50841Ainult väljumiseks

18:5313Kasteheina - Puidu

18:57804Ainult väljumiseks

19:0072CAinult väljumiseks

19:053Nõlvaku - Tartu Näitused

19:253Nõlvaku - Tartu Näitused

19:503Nõlvaku - Tartu Näitused

19:5313Kasteheina - Puidu