Peatus

Põlva bussijaam

6500506-1

LiinSuund

2CPõlva - Kauksi - Ruusa - Räpina

2ERäpina - Kauksi - Põlva

2FPõlva - Kauksi - Ruusa - Räpina

2HRäpina - Kauksi - Ruusa - Viluste - Põlva

2IRäpina - Kauksi - Põlva

2JPõlva - Kauksi - Ruusa - Räpina

2KRäpina - Mooste - Põlva

2LPõlva - Mooste - Räpina

11APõlva - Valgesoo - Ahja - Rasina - Põlva

20Põlva bussijaam - Lina - Lao

20Põlva bussijaam - Lina - Lao

20ALao - Himmaste - Lina - Põlva bussijaam

20BPõlva bussijaam - Lina - Lao - Lina - Põlva bussijaam

20FPõlva - Peri - (Põlva)

21AOrava - Võru - Tilsi - Põlva - Ihamaru - Tartu

22AVõru - Põlva - Ahja

22BLeevaku - Mooste - Kauksi - Põlva - Võru

23BPõlva - Peri - Tilsi - Põlva

25AVõru - Vinso - Peri - Põlva - Ahja

25BAhja - Põlva - Peri - Vinso - Võru

26CPõlva - Tilsi - Ridali - Laheda - Põlva

27AValgjärve - Krootuse - Põlva

27BPõlva - Saverna - Valgjärve - Saverna - Põlva

29BSaverna - Krootuse - Põlva

30DValgjärve - Saverna - Krootuse - Põlva

31EPõlva - Krootuse - Saverna - Valgjärve - Otepää

34APõlva - Puskaru - Põlgaste - Kanepi -Põlgaste-Puskaru-Põlva

35APõlva - Puskaru - Põlgaste - Kanepi -Otepää -Kanepi -Põlva

36CPõlva-Karaski-Kanepi-Kaagvere-Otepää-Kanepi-Karaski-Põlva

38Põlva - Tilsi - Kanepi - Põlva

42BKanepi - Heisri - Ihamaru - Põlva

42CPõlva - Ihamaru - Krootuse - Heisri - Kanepi

46Põlva - Puskaru - Põlgaste - Aarna - Põlva

47Tartu - Põlva - Orava - Veriora - Põlva

53BVõru - Ridali - Tilsi - Puskaru põik - Aarna - Põlva

54CPõlva - Peri - Meemaste - Tilsi - Ridali - Võru

55APõlva - Meemaste - Väimela - Võru

55BVõru - Väimela - Meemaste - Põlva

56Kanepi - Saverna - Krootuse - Põlva

57Põlva - Puskaru - Varbuse - Kanepi

60ALina - Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu

60BTartu - Vastse-Kuuste - Krootuse - Põlva

62ARäpina - Veriora - Partsi - Põlva

62BPõlva - Vinso - Räpina - Veriora - Mikitamäe - Räpina

63Põlva - Saverna - Kanepi - Osula - Võru

66ALeevi - Koolmajärve - Peri - Meemaste - Põlva

66BPõlva - Peri - Koolmajärve - Leevi

75BPõlva - Ahja - Põlva

78BPõlva - Kauksi - Mooste - Rasina - Mehitse

86APõlva - Veriora - Orava - (Lepassaare)

86B(Lepassaare) - Orava - Veriora - Põlva

91Räpina - Leevaku - Mooste - Põlva - Vastse-Kuuste - Tartu

92APõlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula

92BKoidula - Värska - Räpina - Kauksi - Põlva

92CPõlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula

92DKoidula - Värska - Räpina - Ruusa - Partsi - Põlva

92EPõlva - Kauksi - Räpina - Värska - Koidula

92FKoidula - Värska - Räpina - Kauksi - Põlva

94APõlva - Kauksi - Räpina - Värska - Saatse muuseum

94BSaatse muuseum - Värska - Räpina - Kauksi - Põlva

97APõlva - Vastse-Kuuste - Tartu

99ALao - Põlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu

99BTartu - Vastse-Kuuste - Taevaskoja - Põlva

99CPõlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu

99DTartu - Vastse-Kuuste - Taevaskoja - Põlva

99EPõlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu

99FTartu - Vastse-Kuuste - Taevaskoja - Põlva

99GPõlva - Taevaskoja - Vastse-Kuuste - Tartu

99HTartu - Vastse-Kuuste - Taevaskoja - Põlva

112AVõru - Tsolgo - Joosu - Põlva

112BPõlva - Joosu - Tsolgo - Võru

133AVõru - Joosu - Põlva

134Põlva - Puskaru - Tilsi - Ridali - Võru

156Tartu - Põlva - Võru

156Tartu - Põlva - Võru

184Tallinn - Tartu - Põlva - Võru

184Tallinn - Tartu - Põlva - Võru

189Tallinn - Tartu - Põlva - Võru

189Tallinn - Tartu - Põlva - Võru

874Võru - Põlva - Tartu