Peatus

Järvemäe

8600110-1

Võru suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.