Peatus

Puntarumäe

6500488-1

Põlva suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.