Peatus

Liivamäe

6500305-1

Ristipalo suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.