Peatus

Vastse-Koiola

6500763-1

Koolmajärve suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.