Peatus

Kivi

6500177-1

Kauksi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.