Peatus

Sika teerist

6500612-1

Põlva suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.