Peatus

Tüve

6500725-1

Valgjärve suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.