Peatus

Koolmajärve

6500196-1

Timo suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.