Peatus

Tellisetehas

8600679-1

Katariina suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.