Kanavere

Põltsamaa suunas4900149-1
Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.