Peatus

Kivestu

6500175-1

Ridali suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.