Peatus

Mäe-Jakobi

6500392-1

Ala-Jakobi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.