Peatus

Kärde

4900241-1

Vaimastvere suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.