Peatus

Kooliküla

6500192-1

Valgjärve suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.