Peatus

Mõisa

6500381-1

Maja poolsel küljel

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.