Peatus

Partsi mõis

6500442-1

Partsi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.