Peatus

Orava haigla

6500416-1

Rõssa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.