Peatus

Pragi

6500483-1

Sika teeristi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.