Peatus

Vana-Vastseliina

8600775-1

Plessi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.