Latika

Mehikoorma suunas7800423-1
departure-list-update.sr-instructions
AegLiinSuund
kell 12:20.
209
Tartu - Roiu - Võnnu - Rasina - Mehikoorma - Räpina
kell 15:27.
833
Räpina - Mehikoorma - Rasina - Võnnu - Võõpste - Tartu
kell 16:13.
806
Tartu - Järvselja - Mehikoorma - Arusoo - Tartu
kell 16:20.
6
Räpina - Linte - Mehikoorma - Kõnnu - Meelva - Räpina
kell 18:18.
828
Tartu - Järvselja - Mehikoorma - (Arusoo)
kell 19:34.
801
Tartu - Võnnu - Saki - (Mehikoorma)
kell 21:33.
837
Tartu - Võnnu - Lääniste - (Mehikoorma)
reede 26.7.2024
kell 07:15.
3
Aravu rahvamaja - Mehikoorma - Naha - Räpina
kell 07:24.
831
(Arusoo) - Laaksaare sadam - Mehikoorma - Järvselja - Tartu
kell 10:28.
813
Tartu - Järvselja - Laaksaare sadam - Mehikoorma - Tartu
kell 12:20.
209
Tartu - Roiu - Võnnu - Rasina - Mehikoorma - Räpina
kell 15:27.
833
Räpina - Mehikoorma - Rasina - Võnnu - Võõpste - Tartu
kell 16:13.
807
Tartu - Mehikoorma - Laaksaare sadam - Arusoo - Tartu
kell 16:20.
6
Räpina - Linte - Mehikoorma - Kõnnu - Meelva - Räpina
kell 18:18.
826
Tartu - Järvselja - Mehikoorma - (Arusoo) - Tartu
kell 19:34.
801
Tartu - Võnnu - Saki - (Mehikoorma)
kell 21:33.
837
Tartu - Võnnu - Lääniste - (Mehikoorma)