Peatus

Kõo

8600243-1

Kõo-Kunno suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.