Peatus

Suurõ-Ruuga

8600659-1

Viitina suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.