Peatus

Võru bussijaam

8600001-1

VäljubLiinSuund

09:20180Võru - Haanja - Kurgjärve - Rõuge - Kokõmäe - Võru

09:30109Võru - Kanepi - Tartu

10:0025AVõru - Vinso - Peri - Põlva - Ahja

10:05172AVõru - Sõmerpalu - Hänike - Antsla

10:1053AVõru - Ridali - Tilsi - Puskaru põik - Põlva

11:00874Võru - Põlva - Tartu

11:15130Võru - Sõmerpalu - Osula - Kanepi

11:20140BVõru - Luutsniku - Sarise - Murati - Misso

11:20204Võru - Vastseliina - Obinitsa - Lasva - Võru

11:30113AVõru - Tsolgo - Kommeri - Põlva

11:55132Võru - Mõniste - Saru - Antsla - Osula - Võru

11:55139Võru - Vastseliina - Luhamaa - Misso - Haanja - Võru

11:55117Võru - Lasva - Obinitsa - Meremäe - Vastseliina - Võru

12:10167Võru - Antsla - Urvaste - Antsla - Tsooru - Võru

12:15255Võru - Kanepi - Tartu

12:45164Võru - Kasaritsa - Uue-Saaluse - Võru

12:50120AVõru - Nõnova - Lasva - Lepassaare - Võru

13:0083DVõru - Orava - Koidula

13:0054BVõru - Ridali - Tilsi - Meemaste - Põlva

13:00157Võru - Tsooru - Antsla

13:50175Võru - Rõuge - Haanja - Luutsniku - Haanja - Võru

14:00185AVõru - Sõmerpalu - Hänike - Antsla

14:00147Võru - Haanja - Misso - Haanja - Võru

14:00177Võru - Nursi - Lauri - Rõuge - Võru

14:15193Võru - Tartu

14:15188Võru - Vastseliina - Obinitsa - Koidula - Võru

14:35198Võru - Loosi - Lindora - Vastseliina

14:45166BVõru - Rõuge - Varstu - Karisöödi - Saru - Mõniste

14:50114Võru - Vastseliina - Obinitsa - Värska - Võru

15:00174Võru - Haanja - Rebäse - Rõuge - Utessuu - Võru

15:00884Võru - Põlva - Tartu - Tallinn

15:00160Võru - Lasva - Meremäe

15:30162Võru - Navi - Sõmerpalu - Antsla

15:30144Võru - Vastseliina - Misso - Ruusmäe - Haanja

15:40376Võru - Valga - Tõrva

16:00182Võru - Rõuge - Krabi - Varstu - Antsla - Navi - Võru

16:00109Võru - Kanepi - Tartu

16:10152AVõru - Orava - Treski - Värska sanatoorium

16:15156Võru - Põlva - Tartu

16:25179Võru - Haanja - Ruusmäe - Tsiistre - Plaani - Võru

16:30128Võru - Osula - Vagula - Võru

16:3522AVõru - Põlva - Ahja

16:45111Võru - Kääpa - Punsaku - Tsolgo - Väimela - Võru

16:55189Võru - Vastseliina - Obinitsa - Plessi

17:00125Võru - Rõuge - Murati - Misso - Võru

17:10124AVõru - Tsooru - Mõniste - Vastse-Roosa - Saru

17:10171Võru - Sõmerpalu - Linnamäe - Antsla - Kuldre - Antsla

17:15155BVõru - Lasva - Obinitsa

17:20119Võru - Nõnova - Lasva - Pikakannu - Madala - Võru

17:20143AVõru - Vastseliina - Luhamaa - Misso

17:30181Võru - Haanja - Kurgjärve - Rõuge - Utessuu - Võru

17:3024DVõru - Leevi - (Verioramõisa) -Veriora - Räpina