Peatus

Kuldre

8600224-1

Uue-Antsla suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.