Peatus

Kiriku

6500253-1

Juudakäpa suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.