Peatus

Valma teerist

8401036-1

Viljandi suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.