Peatus

Kõrtsi

8600250-1

Misso suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.