Peatus

Männimetsa

7820158-1

Kesklinna suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.