Peatus

Maarjamõisa haigla

7820143-1

Viljandi mnt. suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.