Peatus

Ropkamõisa

7820230-1

Võru tn. suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.