Peatus

Ropkamõisa

7820228-1

Tähe tn.suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.