Peatus

Riiamäe

7820220-1

Kesklinn suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.