Peatus

Raudtee III

7820204-1

linnast väljuv Aardla tn.l

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.