Peatus

Rahumäe

7820199-1

Nõlvaku suunas

Vali liinid
Kõik sõiduplaanid

Sõiduplaan

Kuupäev
L 04.02.2023
VäljubLiinSuund

05:0621Ööliin (L)

06:2821Ööliin (L)

07:313Zoomeedikum - Nõlvaku

07:45821Tartu - Roiu - Kulpna - Tartu

08:013Zoomeedikum - Nõlvaku

08:2613Puidu - Kasteheina

08:28847Tartu - Pilka - Kavastu - Luunja - Tartu

08:313Zoomeedikum - Nõlvaku

09:013Zoomeedikum - Nõlvaku

09:23850Tartu - Võnnu - Lääniste

09:2613Puidu - Kasteheina

09:313Zoomeedikum - Nõlvaku

10:013Zoomeedikum - Nõlvaku

10:0872BTartu - Ahja - Räpina - Värska sanatoorium

10:2613Puidu - Kasteheina

10:323Zoomeedikum - Nõlvaku

10:38852Tartu - Kaagvere - Võnnu

11:023Zoomeedikum - Nõlvaku

11:2613Puidu - Kasteheina

11:273Zoomeedikum - Nõlvaku

11:473Zoomeedikum - Nõlvaku

12:073Zoomeedikum - Nõlvaku

12:08144Tartu - Räpina - Värska

12:2613Puidu - Kasteheina

12:273Zoomeedikum - Nõlvaku

12:473Zoomeedikum - Nõlvaku

13:073Zoomeedikum - Nõlvaku

13:14824Tartu - Roiu -Ignase - Roiu - Tartu

13:2613Puidu - Kasteheina

13:273Zoomeedikum - Nõlvaku

13:473Zoomeedikum - Nõlvaku

13:58853Tartu - Võõpste - Võnnu - Tartu

14:073Zoomeedikum - Nõlvaku

14:0859ATartu - Ahja - Räpina

14:2613Puidu - Kasteheina

14:273Zoomeedikum - Nõlvaku

14:473Zoomeedikum - Nõlvaku

15:073Zoomeedikum - Nõlvaku

15:09809Tartu - Kavastu - Alatskivi - Nõva - Nina - Kavastu - Tartu

15:2613Puidu - Kasteheina

15:273Zoomeedikum - Nõlvaku

15:483Zoomeedikum - Nõlvaku

16:073Zoomeedikum - Nõlvaku

16:2613Puidu - Kasteheina

16:273Zoomeedikum - Nõlvaku

16:473Zoomeedikum - Nõlvaku

17:073Zoomeedikum - Nõlvaku

17:09828Tartu - Järvselja - Mehikoorma - (Arusoo)

17:2613Puidu - Kasteheina

17:273Zoomeedikum - Nõlvaku

17:38841Tartu - Pilka - Kavastu - Taabri - Pilka -Tartu

17:473Zoomeedikum - Nõlvaku

17:50804Tartu - Võõpste - Tartu

18:073Zoomeedikum - Nõlvaku

18:20801Tartu - Võnnu - (Ahunapalu) - Mehikoorma

18:2613Puidu - Kasteheina

18:273Zoomeedikum - Nõlvaku

18:473Zoomeedikum - Nõlvaku

19:073Zoomeedikum - Nõlvaku

19:2613Puidu - Kasteheina

19:273Zoomeedikum - Nõlvaku

19:523Tartu Näitused - Nõlvaku

20:18837Tartu - Võnnu - Lääniste - (Mehikoorma)

20:193Tartu Näitused - Nõlvaku

20:2613Puidu - Kasteheina

20:493Tartu Näitused - Nõlvaku

21:193Tartu Näitused - Nõlvaku

21:2613Puidu - Kasteheina

21:483Tartu Näitused - Nõlvaku

22:183Tartu Näitused - Nõlvaku

22:30848Tartu - Võnnu - (Võõpste)

22:483Tartu Näitused - Nõlvaku

23:183Tartu Näitused - Nõlvaku