Peatus

Põllu

7820191-1

Narva mnt. suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.