Peatus

Soola I

7820249-1

Sõpruse silla suunas

Puuduvad teadaolevad katkesused või kõrvalekalded.